Gratis DHL Express vanaf EUR 135 (EU & VS)

Gratis DHL Express vanaf EUR 135 (EU & VS)

Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1: TOEPASSING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website, met inbegrip van de webshop en al haar functionaliteiten (de"Website"), wordt gehost op Shopify Inc. en het is eigendom van, en wordt geëxploiteerd door, Van Den Broek Life.

Van Den Broek Life biedt deze Website, en alle inhoud, met inbegrip van de gezichtsmassage-video's, en andere functionaliteiten (en al deze elementen tesamen hierna aangeduid als de "Dienst(en)"), aan u aan, de "Gebruiker(s)", op voorwaarde van uw aanvaarding van alle voorwaarden, gebruiksregels en kennisgevingen die hier worden vermeld, inclusief die aanvullende voorwaarden en gebruiksregels waarnaar hierna wordt verwezen met hyperlinks (gezamenlijk aangeduid als "Algemene Voorwaarden", of "Voorwaarden").

Op de hele Website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Van Den Broek Life.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Gebruikers van de Website, inclusief Gebruikers die de Website enkel bezoeken om te kijken (browsen) naar de Diensten, Gebruikers die ook klant worden door onze producten te kopen, en potentiële leveranciers, verkopers en/of bijdragers van enige vorm van informatie.

Elke aankoop van een product of producten via deze Website door een Gebruiker is uitsluitend onderworpen aan de versie van de Voorwaarden die van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Algemene voorwaarden van Gebruikers zijn nimmer van toepassing, tenzij uitdrukkelijk van te voren en schriftelijk overeengekomen.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van, een deel van de Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle Voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de Website, en van geen enkele Dienst gebruik maken.

Alle nieuwe inhoud, functies, informatie, producten, en gezichtsmassagevideo’s, die op een later moment aan de Website worden toegevoegd, worden automatisch onderworpen aan toepassing van de Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk gewenst moment op deze webpagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om (een deel van) deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door deze wijzigingen op onze Website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurend gebruik van de Website na het plaatsen van eventuele wijzigingen van de Voorwaarden houdt automatisch de aanvaarding in van die wijzigingen in de Voorwaarden.

De titels van de artikelen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor informatieve doeleinden opgenomen, en zij zullen de intepretatie van deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Alleen de Voorwaarden geschreven in de Nederlandse taal en die hierbij aan de Gebruiker ter beschikking zijn gesteld zijn bepalend in de relatie tussen Van Den Broek Life en de Gebruiker. De overige vertalingen van de Voorwaarden op deze Website zijn slechts bedoeld voor informatieve doeleinden.

ARTIKEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSHOP

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land, staat of provincie van verblijf.

U mag onze informatie, inhoud, producten of enig ander deel van de Diensten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Diensten wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).

Een schending van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van onze Diensten.

ARTIKEL 3: PRODUCTEN KOPEN VIA DE WEBSITE

Door het versturen van een bestelling via de Website doet de Gebruiker een bindend verzoek aan Van Den Broek Life om een koopovereenkomst aan te gaan. Als u een bestelling plaatst bij Van Den Broek Life sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst door ons van uw bestelling en de bestelgegevens (orderbevestiging). Deze orderbevestiging wordt niet beschouwd als aanvaarding van uw verzoek, maar zal u alleen informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Slechts nadat u een tweede email heeft ontvangen waarin de verzending van de producten is bevestigd, zal er een koopovereenkomst zijn afgesloten. Deze koopovereenkomst ziet slechts op de producten die zijn vermeld in de verzendbevestiging. Er wordt geen koopovereenkomst gesloten met betrekking tot producten uit één en dezelfde bestelling die niet in de bevestiging van verzending zijn vermeld. Van Den Broek Life biedt geen producten te koop aan, aan minderjarigen. Met het doen van uw bestelling bvestigd u ook dat u meerderjarig bent. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door bestellingen voor ons product geplaatst door minderjarigen.

Wij behouden ons het recht voor om aan een Gebruiker op elk moment en om welke reden dan ook een of alle Diensten te weigeren.

Door gebruik te maken van de Website, inclusief de Diensten, gaat u er mee akkoord dat uw (gebruikers)informatie (exclusief creditcardgegevens), ongecodeerd kan worden verzonden en dat dit (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en b) kan betekenen dat informatie kan worden gewijzigd om te voldoen aan, en zich aan te passen aan, de technische vereisten van aangesloten netwerken, softwareprogramma’s, apps of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, met inbegrip van onze gezichtsmassagevideo's, inclusief het geven van toegang tot de Diensten, zonder een voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

U kunt af en toe kortingscodes van ons ontvangen, via e-mail of via promotiemateriaal. Elke code is uniek voor de ontvanger, is niet overdraagbaar, heeft geen geldwaarde en kan niet in valuta worden omgezet. Een code kan een vervaldatum hebben, die zal worden vermeld op het moment van promotie of op begeleidend promotiemateriaal dat niet kan worden gewijzigd.

Wanneer een bestelling met meerdere artikelen wordt geplaatst met behulp van een kortingscode, wordt de waarde van de korting over elk artikel verdeeld op basis van de pro rata waarde van dat artikel. Elke terugbetaling van een artikel dat in een dergelijke bestelling is gekocht, wordt verminderd met de waarde van de korting die eraan is gekoppeld. De korting kan niet worden terugbetaald.

De waarde van een kortingscode kan niet van een bestelling worden afgetrokken als die code defect of verouderd is: er worden geen vervangende kortingscodes uitgegeven.

Per bestelling mag slechts één kortingscode worden gebruikt.

Categorie- en productvrijstellingen kunnen van toepassing zijn op kortingen en promoties.

ARTIKEL 4: JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OP DE WEBSITE

Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit het gebruik van de op deze Website ter beschikking gestelde informatie, indien deze niet juist, niet volledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige of voornaamste grond voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Dit betreft ook de informatie in de gezichtsmassagevideo’s. Het is de uitdrukkelijke verwantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf om te verifieren, al dan niet na consultatie van een arts, of de oefeningen die zijn uitgebeeld in de gezichtsmassagevideo’s voor de Gebruiker geschikt zijn. Elk gebruik van het materiaal op deze Website is voor eigen risico van de Gebruiker.

Deze Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken, of u, buiten deze Website om, daarover te informeren. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze Website te controleren.

ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE DIENSTEN, EN PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen vermeld op de Website inclusief wettelijke BTW. Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de Diensten (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van, of een onderdeel van, de Diensten.

ARTIKEL 6: PRODUCTEN EN DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen retourgezonden of omgeruild worden volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de Website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer tegeven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computermonitor nauwkeurig is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken met betrekking tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te staken. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig daar waar dit verboden is naar het recht van dat andere land.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Diensten zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 7. GEBRUIKERSGEGEVENS

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de Gebruiker opgegeven afleveradres. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van het op de Website ingevoerde afleveradres.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door dezelfde klant of via zijn/haar account, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of op het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die op onze Website worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Lees ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 8: DOOR GEBRUIKERS GECREEERDE CONTENT

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u aan ons doorstuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat ze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden schenden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een gerelateerde Website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die door of via de Website worden verkregen vallen onder ons Privacy beleid.

ARTIKEL 10: FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze Website of in een Dienst staan die typografische fouten, vertaalfouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op product-beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendingskosten, verzendduur en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Dienst of op een gelieerde website onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

We zijn niet verplicht om enige informatie over de Diensten op de Website of gelieerde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, en dat houdt onder andere ook prijsinformatie in, behalve zoals vereist door de wet. De Gebruiker mag er niet op vertrouwen dat enige gewijzigde informatie met betrekking tot een Dienst of opgegeven op een gelieerde website ook betekent dat alle informatie met betrekking tot die Dienst of de Website inderdaad is gewijzigd.

ARTIKEL 11: VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Voorwaarden, is het u verboden de Website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; b) anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of hieraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, minachten, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te dragen die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die van invloed is op de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gelieerde website, andere website’s of het internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; i) spammen, phish, pharm, valse voorwendselen te gebruiken, of informatie te schrapen; j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Dienst of een gelieerde website, andere website's of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gelieerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 12: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen geen van de resultaten die zouden kunnen worden behaald door het gebruik van onze Diensten.

U gaat ermee akkoord dat we Diensten van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen, of dat we de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Diensten uitsluitend voor eigen risico is. De Diensten en alle producten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval is Van Den Broek Life, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de Dienst of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige vorm van schade die is opgelopen bij het gebruik van de Diensten of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, het worden verzonden of anderszins beschikbaar worden gesteld via de Dienst, zelfs als zij op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 13: SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in Van Den Broek Life en onze moedermaatschappij(-en), dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten die zij opnemen door verwijzing , of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 14: NIETIGHEIDSREGELING

In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

ARTIKEL 15. BEËINDIGING

De verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Voorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Dienst niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet aan een termijn of bepaling van deze Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig u de toegang tot onze Dienst (of een deel daarvan) kunnen ontzeggen.

ARTIKEL 16: GEEN AFSTAND VAN RECHTEN

Het nalaten om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT & TAAL

Deze Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, de Nederlandse wetgeving, en alleen de versie van de Voorwaarden geschreven in de Nederlandse taal is de officiële versie.

ARTIKEL 18: GESCHILLENBESLECHTING

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@vandenbroeklife.com.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Zo lang uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

ARTIKEL 19: WIJZIGING VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze websiteteplaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze Website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze Website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Voorwaarden vormt de aanvaarding van deze wijzigingen.

ARTIKEL 20: CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Voorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd op: tatiana@vandenbroeklife.com

Elke dag volgen meer dan 50.000 mensen onze gezichtsmassages!

Alle gezichtsmassages en wekelijkse gezichtsmassageplannen zijn GRATIS. Schrijf je in voor de wekelijkse emails en begin vandaag nog met het verjongen van je gezicht!

Onze anti-aging huidverzorgingsproducten bevatten natuurlijke, actief werkende ingrediënten die jouw huid diep voeden, beschermen, en het verouderingsproces van binnenuit tegengaan

Combineer de gezichtsmassages met onze huidverzorgingsproducten voor een optimaal resultaat!